Δευτέρα
Snooze   06:00 - 12:00
Noontide   12:00 - 18:00
vicecitylogo.jpg
Vice City   18:00 - 20:00
ΚΟΣΜΟΝόΤ   20:00 - 22:00
horiskanona.png
Χωρίς κανόνα   22:00 - 00:00
Nocturne   00:00 - 06:00