Χωρίς κανόνα

Τρίτη, 22:00 - 00:00

Η κάθε εκπομπή αυτόνομη. Με μια ειλικρινή αδυναμία στις κιθάρες των 90s, στα πνευστά, στις σπασμένες φωνές, στο γκρουβάτο μπάσο, στα ωραία τύμπανα και στο στίχο. Στο στίχο και στο λόγο. Ίσως να φτιάχνεται την ώρα που συμβαίνει. Σίγουρα ασχολείται με ό,τι θέλουμε να είμαστε.


 

© 2020 Radio Reboot